Online kursus 

SOTSIAALMEEDIA SPETSIALIST

Omad äri või otsid uusi väljakutseid tööturul?

Kui vastus on jah, siis pane ennast kirja sotsiaalmeedia spetsialisti kursusele!

Facebook ja Instagram on head ja kuluefektiivsed turunduskanalid. Nende täiel mahul rakendamiseks ning hea tulemuse saavutamiseks ei saa aga piirduda ainult boostimise ning laigi ja jaga mängudega. Sotsiaalvõrgustikud nõuavad oskuslikku strateegilist lähenemist, millega kaasneb  ressursside (aja ja raha) kokkuhoid.

Kellele kursus sobib?
  • Algajatele, kes soovivad omandada digiturunduse oskuseid, et olla nõutud ja hästitasustatud spetsialist tööturul.
  • Ettevõtjatele, kes tahavad õppida oskuslikult kasutama digiturunduse tööriistu ettevõtte müügikäibe tõstmiseks.
  • Turundajatele, kes tahavad arendada oma praktilisi oskusi ning teadmisi sotsiaalmeedia turunduse alal.

Sotsiaalmeedia turunduses (Social Media Marketing) on muutused platvormide kasutusel sagedased ning seetõttu on oluline roll igapäevasel praktilisel kogemusel. Seetõttu oleme valinud lektoriteks inimesed, kes oma igapäevatöös:

  • tegelevad strateegilise turundusega;
  • aitavad ettevõttetel kaardistada peamised konkurentsieelised ning  kaasajastada oma ärimudelid;
  • turundavad igapäevaselt Facebookis ja Instagramis.

Sotsiaalmeedia spetsialisti kursuse lõpetanu:

töötab välja kuluefektiivse ja eesmärgistatud sotsiaalmeedia turundusstrateegia;
tunneb sotsiaalmeedia kanalite tööpõhimõtteid ja käivitab sihitud reklaamikampaaniaid;
kasutab edendamise strateegiaid efektiivselt ettevõtte müügikäibe suurendamiseks;
kasutab edendamise strateegiaid efektiivselt ettevõtte müügikäibe suurendamiseks;
kirjutab müüvaid reklaamtekste ja loob toimivaid visuaale;
kaasab ja kasvatab sotsiaalmeedia kanalite auditooriumi ning suurendab kliendilojaalsust;
loeb ja analüüsib Facebooki ja Instagrami statistikat;
optimeerib turunduskulusid, tagades seejuures ettevõtte hea nähtavuse;
määratleb oma turundusliku sihtgrupi ning defineerib0 väärtuspakkumisi. Oskab luua USP- d (unique selling proposition).


ÕPPEPROGRAMM:  

1. Sissejuhatav loeng.

MOST Technology õppekeskkonnas oma konto kasutusvõimalustega tutvumine ning andmete sisestamine.
Kodukorra kokkuleppimine.
Praktikavõimalused.
Õppekorraldus.
Programmi tutvustus.

2. Sissejuhatus sotsiaalmeedia turundusse.

Millised sotsiaalmeediavõrgud on kõige populaarsemad?
Kuidas eristub sotsiaalmeedia kanalite auditoorium?
Sotsiaalmeedia kanalite trendid ja nipid.

3. Facebook.

Kuidas eelvalmistada konto ärivõimaluste kasutamiseks?
Isikliku ja ärikonto vahe.
Jälgijaskonna iseärasused ja kaasamine.
Sisuga töötamine.
Edendamise võimalused.
Ad Manageri ja Business Manageri ülevaade.
Toodete märkimine postitustes.
Müügi edendamine Facebooki vahendeid kasutades.
Messengeri automaatvastuste seadistamine.

4. Instagram.

Instagrami trendid.
Sisuga töötamine ja sisuvormingud.
Jälgijaskond ja tema reaktsioonid.
Postituste salvestamise olulisus.
Konto õigesti seadistamine (isiklik ja ärikonto).
Töö Taplink’iga – maandumislehtede loomine.
Visuaalne sisu instagramis.
Müük Instagramis.
Toodete täägimine.
Müügitugi, müügi tõstmine storydega.
Reklaamimine Instagramis.
Edendamise võimalused.

5. Edendamise strateegia

Sotsiaalmeedia strateegia olemus.
Edendamise strateegia eesmärgid ja mõju ettevõtte müügitulemustele.
Müügilehter.
Sihtrühma leidmine / määramine ning analüüs.
Turuanalüüs (peamiste konkurentide määratlemine ja nende tegevuste analüüs).

6. Sotsiaalmeedia kanalite sisu.

Sotsiaalmeedia kanalite sisu erinevus.
Sisuturunduse olemus ja selle vajalikkus.
Sisutüübid, ülesanded ning eesmärk (soojendava, müüva ja kaasava sisu eesmärgid).
Sisuplaani koostamine MOST metoodikat kasutades.
Erinevate sisutüüpide näited.

7. Praktiline loeng.

Eelnevatel loengutel omandatu kinnistamine läbi praktilise töö.
Oma projektile vastava tegevuskava loomine.

8. Tekstide kirjutamine.

Erinevate sotsiaalmeedia platvormide tekstiloome eripärad.
Sihtrühma kaasavate tekstide kirjutamine.
Kuidas panna jälgijad oma soovist lähtudes reageerima?
CTA (Call to Action) kasutamise õige viis.

9. Visuaalne sisu ja selle peamised ülesanded.

Sotsiaalmeedias toimivate fotode loomise reeglid.
Erinevate rakenduste kasutamine fototöötluseks läbi praktiliste ülesannete (Canva, Perfect 365 jne).
Legaalsed fotode ja videote allikad (väldime teadmatusest vms asjaoludel tekkivaid õigusrikkumisi).

10. Facebooki ja Instagrami reklaam.

Sihitud reklaam ja selle eelised boostimise ees.
Reklaami tegemise eesmärgid.
Lubatud ja keelatud reklaamid sotsiaalmeedias.
Kontaktikorje (tellimuse) ja müügipakkumise erinevused.
Sihtlehtede kasutamine.

11. Sihitud reklaam ja strateegia väljatöötamine.

Reklaami eesmärkide saavutamiseks vajaliku eelarve väljaarvutamine.
Peamised reeglid sihitud reklaami seadistamisel.
Reklaamtegevuse kvaliteedi hindamine (CPC, CPA, CPM, CTR).
Erinevate turundusvalemite kasutamine (AIDA, VPRP, PAS, SVP, VPR).
Reklaamide nõutele vastava visuaalse materjali loomine.
Reklaamide erinevad paigutused.
Kuidas kasutada tekste tõhusalt asukohapõhiselt?

12. Praktiline loeng.

Facebooki ja Instagrami sihitud reklaamide seadistamine.
Ad Manageri struktuur.
Makselahenduse seadistamine.
Facebook Pixeli kasutamine.
Reklaamikontol sihtrühmade seadistamine ja salvestamine.

13. Praktika lektori juhendamisel.

Erinevad võimalikud paigutused – Facebook, Instagram, storyd.
Reklaamide ja promotsioonide abil loodava sisu erinevus.
Eelarve ja ajakava.
Reklaami loomine.
Reklaami vormingud, pilt või galerii.
Olemasolevate postituste võimendamine.
Valmis reklaamide kopeerimine.
Reklaamid mitmes keeles.

14. Statistika ja analüüs.

KPI-de lugemine, sisust arusaamine ja hinnangu andmine.
Erinevate mõõdikute mõjutamise viisid ning seeläbi konversiooni suurendamine.
Statistika kogumise rakendused.
Orgaaniline kasv ja reklaamide ulatus.
Järelduste tegemine ja selle põhjal tegevuste optimeerimine.

15. Eksamieelne konsultatsioon.

Eksamiks ettevalmistav konsultatsioon (küsimused lektorile).
Kursuste sisule põhinevate küsimustele vastamine (küsimused õpilastele).

16. Eksam.
Projekti kaitsmine.
Tagasiside andmine igale eksami sooritajale.

★★★★★

Karolina Zeier: “MOST Ärikoolil on oskuslikud lektorid, head õppematerjalid ning koduste ülesannete tegemine on suurepäraseks toeks, kuidas õpitu kiiresti käppa saada! Lisaks oli emotsionaalelt väga meeldiv näha, kuidas mulle praktikabaasiks olnud LIT Foodtruck käive hakkas igakuiselt koos minu saabumisega kasvama ning juba enne kooli lõpetamist palgati mind sinna sotsiaalmeediaga tegelema. 

★★★★★

Kristel Taal: “MOST ärikoolis õppisin sotsiaalmeedia spetsialisti kursustel eesmärgiga seda hilisemalt oma ettevõttes rakendada. Kursused on piisavalt pikad, et omale kõik ka reaalselt selgeks saada. Iga äriprotsess, mida loengus käsitleti, lõppes kohe ka kodutööga – see hoidis hea rütmi sees. Väga meeldis, et kõik teoorias omandatu tuli kohe praktikas läbi teha ning seeläbi kinnistus teadmine. 

★★★★★

Sandra Pärnits: “Väga positiivsena tooks esile sotsiaalmeedia postituste selge jaotuse erinevate teemade vahel ning sisuplaani kasutamise. Sellisel moel tõuseb postituste kvaliteet ning need muutuvad palju huvitavamaks ka jälgijate jaoks.”

★★★★★

Reelika Bergmann: “Mulle meeldis MOST Ärikool just eelkõige lektorite soojuse ja abivalmiduse pärast. Seda oli igas loengus tunda, et meiega tahetakse päriselt tegeleda. Kõigi õpilaste tulemusi vaadati individuaalselt nende kogemuse ja arengu järgi. 

★★★★★

Lisanna Mark: “Läbi Töötukassa valisin loomulikult koolituse, mis tundus kõige terviklikum ja mahukam, et saaks võimalikult palju infot enda varasemate teadmiste täiendamiseks. Koolituselt sain ma lisaks uutele teadmistele ka kindlasti enesekindlust juurde. Olles värskete teadmistega ja õppimisprotsessis sees, julgesin esimest korda (koolituse keskel) kandideerida ka ühte sotsiaalmeedia- ja digiturundusagentuuri tööle. Sain töö ja olen äärmiselt õnnelik selle üle!  

Korralduslik teave: 

  • Koolituskavas on arvestatud 128 akadeemilist tundi = 50 auditoorset akadeemilist tundi + 78 tundi iseseisvat tööd
  • Loengud toimuvad üks kord nädalas kell 18:00-20:15 (ONLINE). Kokku on 16 loengut.
  • Praktilised ülesandeid tehakse Eestis atraktiivsete sotsiaalvõrgustike Facebooki ja Instagrami näitel.
  • Koolituse maksumus on 990 eurot. Võimalus tasuda ka osade kaupa 3x330 eurot.

Koolituse õppekava: Sotsiaalmeedia spetsialist

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused ja koolitustingimused

 

 

Võimalik on  õppida ka individuaalse programmi alusel. Maksumus alates 40 eurost/ 1 ak.t

Lisainfo ja registreerimine aadressil: most@mostkoolituskeskus.ee

Telefonil: +372 5556 5149

 Registreeruge koolitusele administraatori juures: