DIGITURUNDUSE JUHT
Online

Tahad teada, kuidas kasutada e-kaubanduse tõusust tingitud muutusi tööturul enda või äri kasuks?

Bill Gates on öelnud: ”Kui teie äri ei ole internetis, siis see ei olegi äri!” Täna kõlab see aktuaalsemalt, kui kunagi varem.  E-kaubandus teeb jätkuvalt võidukäiku ning seoses sellega on tööturul kõrgelt hinnatud inimesed, kellel on olemas head digiturunduse oskused.

Turunduse töökuulutustes on digioskus muutunud üheks elemetaarseks nõudeks ning palgatasemed ulatuvad tuhandetesse. Kõige laialdasema oskuse omandate MOST Ärikooli digiturunduse juhi kursustel ning eduka eksami korral saate tunnistuse oma oskuste tõestuseks.

Kellele kursus sobib?

Algajatele, kes soovivad omandada digiturunduse oskuseid, et olla nõutud ja hästitasustatud spetsialist tööturul.
Ettevõtjatele, kes tahavad õppida oskuslikult kasutama digiturunduse tööriistu ettevõtte müügikäibe tõstmiseks.
Turundajatele, kes tahavad arendada oma praktilisi oskusi ning teadmisi digiturunduse alal.

Digiturunduses on muutused platvormide kasutusel sagedased ning oluline roll on ajaga kaasas käia. Seetõttu oleme valinud lektoriteks inimesed, kes oma igapäevatöös:

  • tegelevad strateegilise turundusega;
  • aitavad ettevõttetel kaardistada peamised konkurentsieelised ning kaasajastada oma ärimudelid;
  • turundavad igapäevaselt Facebookis ja Instagramis.

Digiturunduse juhi kursuse lõpetanu:

✔ juhib digiturunduse projekte ja protsesse ettevõtte siseselt ning enamlevinud digiturunduskanalites;
✔ töötab välja kuluefektiivse ja eesmärgitatud digiturunduse strateegia;
✔ kasutab UNIT-ökonoomika tööriistu ja arvutab kampaaniate maksumust;
✔ määratleb oma turundusliku sihtgrupi ning defineerib väärtuspakkumised. Oskab luua USP- d (unique selling proposition);
✔ kirjutab müüvaid reklaamtekste ja loob toimivaid visuaale;
✔ mõistab Google ning sotsiaalmeedia tööpõhimõtteid ja käivitab kuluefektiivseid, sihitud reklaamikampaaniaid;
✔ analüüsib konkurente, sotsiaalmeedia ja Google kampaaniate tulemusi ning vajadusel häälestab kampaaniaid ümber;
✔ disainib ja loob ettevõtte eesmärkide täitmisele orienteeritud kodu- ja maandumislehti;
✔ loob eesmärgistatud vestlusroboteid;
✔ loob ja käivitab e-posti kampaaniaid ning automatiseerimisi;
✔ kaasab ja kasvatab sotsiaalmeedia kanalite auditooriumi ning suurendab kliendilojaalsust; 

Vaata koolituste ajakava ja registreeru!

ÕPPEPROGRAMM

1. Sissejuhatus.

MOST Technology õppekeskkonnas oma konto kasutusvõimalustega tutvumine ning andmete sisestamine.
Kodukorra kokkuleppimine.
Praktikavõimalused.
Programmi tutvustus.

2. Turunduse alused.

Turunduse olemus
Segmenteerimine.
Toote, sihtrühma ja konkurentide analüüs

3. Unit–ökonoomika alused.

Projektipõhiste reklaamieelarvete arvutamine.
KPI’de määramine lähtuvalt projekti eesmärkidest.

4. Edendamise strateegia.

Veebiturunduse platvormid.
Maandumislehe, kodulehe ja veebipoe eesmärgid ja erinevused.
Otsingumootorite ja sotsiaalmeedia reklaamid.
Edendamise strateegia olemus ja vajalikkus.
B2B ja B2C projektide edendamine.

5. Kodu- ja maandumislehed. 

Kodu- ja maandumislehe erinevus.
Maandumislehe sisu, struktuur ja ülesanne.
Visuaalide ja tekstide  paigutuse hea tava.
Avalehe struktuur ning tarbija jaoks prioriteetse info esitlemine.
Alamlehtede loomine vajaduspõhiselt.

6. Maandumislehe loomine lektori juhendamisel.

Sagedamini esinevad vead kodulehtedel – analüüs.
Tilda ja Wixi erinevus platvormidena ning nende võimalused.
Harjutused Wixiga (registreerimine, lehe loomine, mallid, blokid, tekstide ja fotode redigeerimine, makselingid, Facebook Pixeliga sidumine ning analüüs).

7. Sotsiaalvõrgustikud.

Eesti kõige populaarsemad sotsiaalvõrgustikud.
Sotsiaalmeedia töö põhiprintsiibid ning terminid (reach ja engagement).
Ülevaade sotsiaalvõrgustike auditooriumist (Facebook, Instagram).
Müügi- ja kuvandistrateegia erinevus ja kasutamine.
Erinevad postituse tüübid: soojendav, müüv, kaasav.
Sisuplaani väljatöötamine.

8. Strateegia väljatöötamine, konkurendid. Praktika.

9. Tekstide kirjutamine (copywriting). 

Kvaliteetse tekstiloome alused – praktilised näited.
Teksti keel, postituse struktuur.
Postitused müügiks, kommentaarideks, reklaamiks, loosimänguks, auhinnamänguks.
Üleskutse (Call To Action – CTA) kasutamine tekstides.
Harjutus: kolme postituse tüübi (soojendav, müüv, kaasav) praktiline kirjutamine.

10. Visuaalne sisu.

Digiturunduses toimivate fotode loomise reeglid.
Head ja halvad näited visuaalse sisu loomisel.
Praktilised oskused pildistamiseks (valgus, kompositsioon jne).
Erinevate rakenduste kasutamine fototöötluseks läbi praktiliste ülesannete (Canva, Perfect 365 jne).
Disainerile ja fotograafile tehnilise ülesande koostamise alused.
Legaalsete fotode ja videote allikad (väldime teadmatusest või muudel asjaoludel tekkivaid õigusrikkumisi).
Harjutus: pildistamine ja fototöötlus tunnis õpitu kinnistamiseks.

11. Sihitud reklaam (targeting). Teooria.

Sihitud reklaam ja selle eelised boostimise ees.
Liikluse (traffic) lehter.
Lubatud ja keelatud reklaamid sotsiaalmeedias.
Kontaktikorje (lead-magnet) ja müügipakkumine ning nende põhieesmärgid.
Reklaamtegevuses maandumislehtede kasutamine.
Erinevate turundusvalemite kasutamine (AIDA, VPRP, PAS, SVP, VPR).

12. Reklaamistrateegia väljatöötamine. Praktika.

Domeeni kinnitamine ja Facebook Pixeli installeerimine.
Sooja auditooriumi loomine Facebooki reklaamikabinetis (AdManager).

13. Facebooki ja Instagrami suunatud reklaami seadistamine. Praktika.

Kahe erineva auditooriumiga reklaamikampaania seadistamine ja käivitamine.

14. Analüütika sotsiaalvõrgustikes.

Reklaamtegevuse kvaliteedi hindamine. (CPC, CPA, CPM, CTR).
Reklaami eelarve hindamine.
Statistika kogumise programmid.
Mõõdikute mõjutamine ja konversiooni suurendamine.
Järelduste tegemine ja strateegia optimeerimine.

15. Google Ads. Teooria.

Google Ads ja SEO erinevus.
Google reklaamkonto (isiklik ja ärikonto).
Õige toote valimine reklaamiks.
Displayreklaami ja otsisõna reklaami erinevus.
Õigete märksõnade leidmise viis.
Reklaamikampaania erinevad eesmärgid ning õige eesmärgi valimine.
Makseviisi seadistamine.

16. Google Ads. Praktika.

Reklaamikampaania käivitamine lektori juhendamisel.

17. Google Ads. Praktika.

Eelnevale reklaamikampaaniale uute reklaamide lisamine.

18. E-maili turundus. 

E-posti turunduse olemus ja eelised.
Erinevad e-posti rakendused (Sendsmaily, Mailchimp).
E-posti turunduse reeglid.
E-posti turunduse statistika lugemine.
Konto loomine eposti rakenduses.
3 erineva kirja koostamine: tervitus, soojendus, müük.

19.Statistika ja analüüs.

Google Analytics: lugemine, sisust arusaamine ja hinnangu andmine.
Erinevate mõõdikute mõjutamise viisid ning seeläbi konversiooni suurendamine.
Statistika kogumise rakendused.
Orgaaniline kasv ja reklaamide ulatus.
Järelduste tegemine ja selle põhjal tegevuste optimeerimine.

20. Esimeste klientide otsing. 

Vabakutseliste spetsialistide platvormide tutvustus.
Kutsekogukondades osalemise põhimõtted.
MOST platvormi ja karjäärikeskuse ülevaade.
Oma portfoolio eri tüüpi koostamine (maandumisleht, esitlus, kontod sotsiaalvõrkudes).

21. Pakkumine ja leping.

Eri tüüpi pakkumiste loomine (esitlus, PDF).
Äriühingu liigi valimine (FIE / OÜ).
Äriühingu registreerimine ja maksude maksmine.
Tellijada lepingu vormistamine

22. Eneseesitlus ja läbirääkimised.

Koostööparnerite otsing (börsid, professionaalsed kogukonnad).
Mis on pehmed oskused ning milliseid oskusi peab omama vabakutseline spetsialist.

23. Eksamieelne konsultatsioon.

Eksamiks ettevalmistav konsultatsioon (küsimused lektorile).
Kursuste sisule põhinevate küsimustele vastamine (küsimused õpilastele).

24. Eksam.

Projekti kaitsmine.
Tagasiside andmine igale eksami sooritajale.

★★★★★

Kaire Taberland: “Liitusin kursusega, et tõsta Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri turunduse taset ja olla oma kolleegidele toeks. MOST koolitusest on olnud ääretult palju kasu, et turundus oleks terviklik tegevus.”

★★★★★

Tene Link: “MOST kursus oli väga äge. Lõpp läks järjest tõusvas tempos ning see, et veebipõhisena ning asukohast sõltumatult saab õppida, on lihtsalt super. MOST kursus avas mu silmad – kui palju ma elus olen digitööde eest üle maksnud ning kui vähe teenusepakkujad on oma tööst üldse reaalselt teadnud!”

★★★★★

Reelika Bergmann: “Mulle meeldis MOST  just eelkõige lektorite soojuse ja abivalmiduse pärast. Seda oli igas loengus tunda, et meiega tahetakse päriselt tegeleda. Kõigi õpilaste tulemusi vaadati individuaalselt nende kogemuse ja arengu järgi.”

Vaata koolituste ajakava ja registreeru!

Korralduslik teave:

  • Koolitus toimub  kokku 26 nädalat. 29.06.2022 – 28.11.2022
  • Koolitused toimuvad kell 18.00-20.15 (ONLINE). 
  • Koolituskavas on arvestatud 134 akadeemilist tundi = 73 auditoorset akadeemilist tundi + 61 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.
  • Koolituse maksumus on 2600 EUR.

Koolituse õppekava: digiturunduse juht

Kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused ja koolitustingimused

Rohkem infot kursuste või registreerimise kohta saab kirjutades info@mostkoolituskeskus.ee  või helistades +372 5556 5149.

Registreeru koolitusele!